Oudervereniging de Wadlopers


De oudervereniging bestaat uit bestuursleden. Zij hebben in principe zitting voor een periode van twee jaar. De oudervereniging vervult een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten binnen en buiten de school. 

Voor het schooljaar 2019 - 2020 bestaat de oudervereniging uit:

  • juf Ylja (team)
  • juf Valery (team)
  • Janet Smale (voorzitter)
  • Menno Koornstra (penningmeester)
  • Miranda de Blaauw
  • Miranda van der Hoek
  • Janine Dijkstra
  • Petra van Niewegen
  • Klara van der Meer